Соглашение

Обработка персональных данных
Заполняя форму-заказ печатей и штампов "онлайн" - заказчик автоматически дает свое согласие на обработку его персональных данных и/или передачу их третьим лицам в целях, связанных с изготовлением печатно-штемпельной продукции и ее доставки (включая, получение акционных, бонусных предложений и рекламной информации от pechatiua.com).
Подтверждаю, что заполнив форму-заказ я проинформирован о внесении моих данных в базу персональных данных компании PechatiUa, а также о своих правах и лицах, которым передаются мои персональные данные в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

Договор о предоставлении услуг по изготовлению печатно-штемпельной продукции
Согласно статье 633 (Гражданского кодекса Украины), условия данного договора являются одинаковыми для всех форм собственности. Заказывая печатно-штемпельную продукцию "онлайн", заказчик автоматически принимает все условия и директивы данного договора. По желанию заказчика, договор может быть оформлен в письменной форме с предоставлением всех необходимых документов. Данный договор составлен на украинском языке и имеет одинаковую юридическую силу для всех заказчиков pechatiua.com.

Загальні положення
1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника, протягом визначеного в Договорі строку, надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються "Замовленя"):
- розробити макет печатно-штемпельної продукції, якщо він не був наданий;
- надіслати макет Замовнику, на перевірку помилок, зовнішнього вигляду, тощо;
- виготовити печатно-штемпельну продукцію, відповідно до замовлення, та надіслати її замовнику;
1.2. Договір набуває чинності з моменту затвердження макету печаток та штампів Замовником.
1.3. Договір вважається недійсним, якщо Замовник не надав повну інформацію для виконання Замовлення.
1.4. Договір є публічним, та діє для усіх відвідувачей сайту www.pechatiua.com - без винятку.

Права та обов’язки Замовника
3.1. На момент укладання договору, Замовник зобов’язується ознайомитись та прийняти усі положення та директиви даного договору.
3.2. Забезпечити Виконавця достовірною інформацією, необхідною для надання послуг (документи про державну реєстрацію, особисті данні, спосіб доставки, та інше, за потребою).
3.3. Замовник зобов'язується перевірити макет та затвердити його, або внести свої корегування. Якщо Замовник не мав змоги перевірити макет печаток або штампів, відповідальність за помилки та зовнішній вигляд несе замовник.
3.3. Замовник зобов'язується прийняти Замовлення не пізніше 5 діб, з моменту доставки, та сплатити наданні послуги відразу після отримання.
3.4. Замовник має право на безкоштовну консультацію, з приводу замовлення, дізнатися про умови експлуатації та правові відносини, щодо використання печаток або штампів.
3.5. Замовник має право на повну інформацію що до строків, умов та цін на продукцію та загальної суми замовлення.
3.4. Замовник гарантує, що має усі документи, права та повноваження, для замовлення печатно-штемпельної продукції. Усі наданні ним документи є дійсними, та ідентифікують його, як замовника. Уся замовлена ним продукція (печатки, штампи та інше) не буде використовуватись в супереч дійсному законодавству України, з мотивів підробки документів або інших незаконних дій. Замовник усвідомлює, що в разі незаконного використання він несе кримінальну відповідальність, відповідно до діючого КК України.
3.5. Замовник має право відмовитись від замовлення або повернути/замінити його у строк 14 календарних днів, якщо печатки, штампи, або інша замовлена ним продукція має дефекти чи не відповідає умовам Договору і вимагати повернення повної суми в строк 5 робочих днів.

Права та обов’язки Виконавця
4.1. З моменту укладання даного Договору, Виконавець зобов’язується надати якісні, та в повному обсязі послуги і виконати замовлення в строк, передбачений цим Договором.
4.2. Виконавець гарантує належну якість продукції та відповідність її всім вимогам Замовника.
4.3. Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні данні Замовника, окрім випадків передбачених законодавством України або інших умов цього Договору.
4.4. Виконавець зобов’язується відразу інформувати про всі перешкоди, які можуть вплинути на своєчасне отримання Замовлення. З різних обставин, Виконавець має додатково 2 робочих дні на надання послуг.
4.5. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором
4.6. Виконавець має право отримати підтвердження від Замовника в усній, або письмовій формі що в нього немає заперечень щодо виготовлення Замовлення.
4.7. Отримати оплату в розмірах і строках, передбачених цим Договором.
4.8. Виконавець не несе відповідальності за будь які дії, пов’язані з використанням печаток, штампів або іншої печатно-штемпельної продукції Замовника.
4.9. Закон України не передбачає зобов’язання Виконавцем перевіряти документи Замовника або їх наявність, тому Виконавець залишає за собою право довіряти Замовнику, а замовник гарантує використання замовленої продукції виключно на законних підставах.

Порядок та строки отримання Замовлення
5.1. Виконавець надсилає Замовлення, користуючись послугами перевізника, попередньо узгодивши в усній або письмовій формі адресу та іншу інформацію для доставки з Замовником.
5.2. Залежно від обраного перевізника, та географічного розташування Замовника, строк доставки може становити від 1 до 2 діб, якщо інше не передбачено умовами даного Договору, або не оговорено окремо з Замовником.
5.3. Виконавець гарантує безкоштовну доставку, за умов обраного перевізника "Нова пошта" і тільки до відділення, попередньо узгодженим з Замовником. Якщо була обрана кур’єрська доставка, вона оплачується Замовником у повному обсязі за тарифами перевізника.

Порядок розрахунку
6.1. Розрахунок за Замовлені послуги здійснюється Замовником в готівковій формі, відразу після отримання та перевірки на відсутність дефектів, тощо.
6.2. Сума, яка підлягає оплаті, за надані послуги, оговорюється до затвердження Замовлення та не може бути змінена за додатковою домовленістю між сторонами.
6.3. Замовник сплачує додаткову суму, за збереження Замовлення перевізником, якщо замовлення не було забрано на протязі 5 днів, за тарифами перевізника.

Строк дії договору
7.1. Договір вважається виконаним після оплати Замовлення.